Formularz zgłoszeniowy bohaterHR2016

Imię

Nazwisko

Firma

Stanowisko

Twój e-mail

Numer telefonu

Zgłaszam Kandydaturę bohaterHR 2016:

Opisz, w maksymalnie 3 tysiącach znaków dlaczego dana osoba zasługuję na statuetkę bohaterHR 2016, SWOJĄ WYPOWIEDŹ ROZPOCZNIJ OD ZDANIA DO JAKIEJ KATEGORII ZGŁASZASZ DANĄ OSOBĘ np. "Zgłaszam XYZ do kategorii SZEF ROKU HR ponieważ..." (bez rozpoczęcia wypowiedzi w ten sposób zgłoszenia nie będą przyjmowane):

Regulamin konkursu dostępny jest tutaj.