Akademia Leona Koźmińskiego 

ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa