Poznaj zagadnienia jakie będą omawiane podczas Warszawskich Targów Pracy

zagadnienia warsztatow

Tematyka warsztatów podczas Warszawskich Targów Pracy będzie przebiegała w ramach zadań działów HR, z którymi na stałe współpracują.

Obowiązki pracowników działów HR

Za rekrutację nowych pracowników odpowiadają działy HR. Współpracują z menedżerem ds. rekrutacji, aby znaleźć wykwalifikowanych kandydatów, którzy pasują do kultury firmy. Pomagają również menedżerom w znajdowaniu nowych pracowników, znajdując ludzi za pośrednictwem tablic ogłoszeń lub rekomendacji od innych pracowników.

Działy HR są również odpowiedzialne za szkolenie nowych pracowników w zakresie zasad i procedur firmy. Dział HR zarządza również rejestrami pracowników, takimi jak świadczenia, listy płac i przeglądy wyników.

Rola HR w rekrutacji i selekcji

HR to kręgosłup każdej organizacji. Odpowiadają za rekrutację i selekcję kandydatów na wolne stanowiska w firmie. Specjaliści HR pracują nad tym, aby wszyscy pracownicy byli wykwalifikowani i zdolni do efektywnego wykonywania swoich funkcji zawodowych.

Specjaliści HR korzystają z różnych narzędzi, aby pomóc im w wykonywaniu swoich obowiązków. Niektóre narzędzia, takie jak systemy śledzenia kandydatów, pomagają rekruterom znaleźć i skontaktować się z potencjalnymi kandydatami za pośrednictwem różnych kanałów, takich jak media społecznościowe lub e-mail. Inne narzędzia, takie jak testy psychometryczne, pomagają ocenić przydatność kandydata na stanowisko, mierząc jego wiedzę i umiejętności z wymaganiami stanowiska. Ważne jest, aby specjaliści HR rozumieli, co te narzędzia mogą zrobić i jak można je wykorzystać, aby jak najlepiej je wykorzystać podczas rekrutacji nowych pracowników do swoich firm.

System ocen okresowych dla pracowników

System ocen to proces oceny pracy pracownika. Odbywa się to okresowo w celu określenia postępów i rozwoju pracownika. Służą również do identyfikacji obszarów wymagających poprawy lub szkolenia.

System ocen pomaga w poprawie wydajności pracy i morale jednostki oraz jej produktywności. Pomaga również w określeniu, czy kwalifikują się do awansu, czy nie. W tej sekcji przyjrzymy się niektórym zaletom i wadom systemu oceny okresowej pracowników:

Zalety:

  • System ocen pomaga w poprawie wydajności pracy i morale, co prowadzi do wzrostu produktywności.
  • Pomaga również w określeniu, czy kwalifikują się do awansu, czy nie.
  • Służy do identyfikacji obszarów wymagających poprawy lub szkolenia.
  • Zapewnia pracownikom informację zwrotną.

Niektóre wady systemu okresowej oceny pracowników polegają na tym, że nie zapewnia on jasnego zrozumienia, jak radzą sobie pracownicy, a także nie zapewnia obiektywnego pomiaru wyników. System nie pozwala również na różnicowanie składek i wyników poszczególnych pracowników.

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Zarządzanie wiedzą to proces gromadzenia, przechowywania i rozpowszechniania wiedzy niezbędnej do funkcjonowania organizacji. Zarządzanie wiedzą można przeprowadzić na kilka sposobów:

  • Dzielenie się wiedzą: poprzez zachęcanie pracowników do dzielenia się wiedzą z kolegami i innymi działami.
  • Strategia wiedzy: poprzez mapowanie, w jaki sposób wiedza powinna przepływać przez firmę i identyfikowanie luk tam, gdzie nie istnieje.
  • Baza wiedzy: dzięki zgromadzeniu całej wiedzy firmy w jednym miejscu, dzięki czemu pracownicy mogą szybko i łatwo znaleźć wszystkie potrzebne im informacje.

Dlaczego organizacje potrzebują systemów zarządzania wiedzą?

Systemy zarządzania wiedzą są ważne, ponieważ pomagają organizacjom zarządzać ich zasobami wiedzy. Organizacje muszą mieć możliwość przechowywania, udostępniania i ponownego wykorzystywania posiadanej wiedzy.

Systemy zarządzania wiedzą pozwalają organizacjom przechowywać całą posiadaną wiedzę w jednym miejscu. Jest to przydatne, gdy organizacja musi szybko znaleźć informacje na określony temat. Systemy zarządzania wiedzą ułatwiają również osobom w organizacji dzielenie się wiedzą z innymi osobami w organizacji. Systemy zarządzania wiedzą pomagają we współpracy i burzy mózgów pomiędzy jednostkami, jak i grupami ludzi.